Bijzondere Kastelen, Bouwwerken en parken in de Gard
> Wat is er te doen in de Gard > Gebouwen en parken 
3km ten noorden van Anduze
Bamboe park

Bambouseraie

De Bambouseraie is een park of eigenlijk een aaneenschakeling van kleine parken elk met eigen thema. De voornaamste gebruikte bomen en struiken behoren tot de bamboe achtige en worden aangevuld met prachtige bloemen en tropische planten.

De Bambouseraie is in 1955 door de amateur botanist Eugène Mazel (1828-1890) ge-disigned. Hij had een fortuin verdient in de specerijen handel en heeft dat werkelijk tot op zijn laatste cent in 1890 gespendeerd in het uitbreiden en verfraaien van zijn droom. Het klimaat en benodigde grondsoort was aanwezig op deze plaats in de Gard, het derde noodzakelijke ingrediënt: "water" moest worden opgevoerd vanuit de Gardonne. Hij heeft een fabelachtige hoeveelheid planten (bamboe achtigen) samengebracht. De kosten die dit met zich meebracht met name voor de watervoorziening heeft hem doen failliet gaan.

Deze plantage is een bezoek van ten minste 2 uur meer dan waard en goed te combineren tot een dag tripje samen met de trein door de Cévennes.

Link: Bambouseraie

15km ten zuid-oosten van Uzes
Water aquaduct over de Gardon

Pont du Gard

De Pont du Gard, staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en ligt 14 km ten zuid-oosten van Uzes. De Pont du Gard, die als je in de Gard bent, zeker moet bezoeken, is meer dan een dag tripje waard. Naast dit spectaculaire aquaduct kun je "La Grande Expo" bezoeken wat naast museum in een film en animatie de bouw van het aquaduct laat zien. 5-12 jarigen kunnen in het "L'espace Ludo" hier lerend spelen. Er zijn meerdere thema's dus voor een ieder is er zeker wat te vinden. In zomermaanden wordt er in de avond een lichtshow geprojecteerd op de brug die zeker ook de moeite waard is om eens te beleven. Omdat er zoveel in en om de Pont du Gard is te beleven is een uitgebrijdere beschijving in een voledige agina op deze site opgenomen met daarbij enkele tips hoe je een dagje Pont du Gard goed zou kunnen invullen. O ja en natuurlijk kun je altijd ook even rusten aan de oevers van de Gardon en pootje baden of zwemmen.

Link:Pont-du-Gard

in Nîmes
Meest komplete Romeinse area

Arena

De Arena van Nîmes is een goedbewaard amfitheater in Nîmes in Zuid-Frankrijk, gebouwd tussen 50 en 100 na Chr. en geïnspireerd op het Colosseum in Rome. De arena is ontworpen voor gladiatorengevechten en bood plaats aan 24.000 toeschouwers verdeeld over 34 tribunes, die konden plaatsnemen in vier zones die samenhingen met de sociale status van de kijkers. Toegang tot de Arena was gratis, wat betekent dat zowel arme als rijke burgers konden genieten van de spelen. Het bouwwerk is 133 bij 101 m groot en de arena 69m bij 38m.
In de Middeleeuwen werd de arena verbouwd tot een versterkt dorp en had tot 1812 twee kerken, een klein kasteeltje en circa 220 huizen.

Tegenwoordig worden er stierengevechten, concerten en voorstellingen in de arena gegeven zoals die van Metallica en Rammstein. Stierengevechten vinden drie keer per jaar plaats, in februari, met Pinksteren en tijdens de wijnoogst in september.

Bezoekers kunnen bij bezoek aan de arena gebruikmaken van een audiotour in meerdere talen.
link: Arena

in Nîmes
Best bewaarde Romeinse Tempel

Maison Caré

Het Maison Carrée te Nîmes, in Frankrijk, is een van de best bewaarde Romeinse tempels van het voormalige Romeinse Rijk. De tempel werd gebouwd van 10 v.Chr. tot 3 n.Chr. Hij was gewijd aan Gaius en Lucius, de geadopteerde erfgenamen van Augustus, die beiden jong stierven. Ze waren de zonen van Marcus Vipsanius Agrippa, de oorspronkelijke bouwheer van het Pantheon in Rome.
De inscriptie die de tempel wijdde aan Gaius en Lucius werd in de middeleeuwen verwijderd. Desalniettemin kon de lokale geleerde Jean-François Séguier in 1758 de inscriptie reconstrueren op grond van de volgorde en het aantal gaten in de façade waarin de bronzen letters waren geplaatst. Het opschrift luidt (vertaald in het nederlands):
> Aan Gaius Caesar, zoon van Augustus, consul
> Aan Lucius Caesar, zoon van Augustus, consul designatus
> Aan de principes iuventutis

De tempel is zo goed bewaard gebleven, omdat hij in de vierde eeuw werd omgevormd tot een christelijke kerk. Vervolgens werd het gebruikt als een vergaderzaal voor de stadsraadsleden, een kanunnikshuis, tijdens de Franse Revolutie een stal en vervolgens een opslagplaats voor de stadsarchieven. Na 1823 werd het een museum.

De Franse naam is afgeleid van het archaïsche carré long, wat letterlijk "lange vierkant" (dus rechthoek) betekent, refererend aan de vorm van het gebouw.

3km van centrum Nîmes
Overgebleven vestingwal toren uit de romeinse tijd

"Tour Magne" in het park "Les Jardins de la Fontaine"

Tour Magne is een toren in de Franse stad Nîmes en dateert van de eerste eeuw voor Christus. Tesamen met de Tempel van Diana getuigt de "Tour Magne" van het verre verleden van de stad Nîmes. Tour Magne is het enige overgebleven deel van de Romeinse verdedigingswal rond de stad Nîmes, destijds Nemausus geheten.

Tour Magne staat in het mooie park genaamd "Les Jardin de la Fontaine". De geschiedenis van de tuinen gaan al terug van in de klassieke oudheid. De tuinen zijn namelijk gebouwd op en rondom een Romeinse bron die actief gebruikt werd tot de middeleeuwen. In 1745 werd dit park in opdracht van de Franse Koning, Lodewijk XV, ontworpen door Jacques Philippe Mareschal, ingenieur van de koning en directeur van de vestingswerken van de provincies van de Languedoc. Mareschal wilde de oude bron en de vestigingen van de Romeinen blootleggen. Deze wilde hij dan verwerken in een park uit zijn tijd: een symmetrische tuin met bomen, standbeelden, banken en vazen. Zijn gehele ontwerp is helaas nooit gerealiseerd.

In het begin van de negentiende eeuw integreerde Augustin Cavalier, burgemeester van Nîmes, de achterliggende heuvel in het park en gaf het zijn naam, de Cavalierberg. Boven op deze berg staat de Tour Magne. Ook liet hij de tuin herplanten en werden er nieuwe paden aangelegd zodat bezoekers beter konden genieten van elk detail. Wanneer men dit pad volgt, komt met een grot tegen en op het einde komt men aan bij de Tour Magne. Sinds 1840 zijn de Jardins de la Fontaine erkend als monument historique omwille van de Romeinse waterpartijen.

link: Tour Magne

1km uit centrum Anduze
Stoomtrein door de Cevennen

Train a vapeur

Met dit originele stoomtreintje wat vertrekt uit Anduze kun je op een relaxte manier een indruk van de Cévennes opdoen. De afstand die de stoomtrein aflegt is 13 km. De trein neemt je mee, over viaducten en door tunnels, om de vallei van Gardons en zijn uitzonderlijk mooie uitzichten te ontdekken.Je beschikt over twee uur, tussen twee treinen, om "la Bambouseraie van Prafrance" (bamboe plantage) te bezoeken. Zie ook de paragraaf over deze plantage. Er zijn in elk seizoen speciale tripjes zoals nachts of verkleed etc. Kijk even op de website voor de exacte data Link naar de site

Link: Train a vapeur

20km ten westen van Saint Ambroux
Vrij toegankelijk kasteel uit de 17e eeuw

Château de Portes

Dit kasteel dateerd uit de 17e eeuw. Het Château de Portes vormt een echte toegangspoort tot de Cevennen, aan de voet van de Mont Lozère. Het in de 11e eeuw gebouwde en als historisch monument geklasseerde kasteel bewaakt de oude zogenaamde Régordane weg die in de Middeleeuwen de pelgrims van Saint-Gilles en de Kruisvaarders naar het Heilige Land voerde. Bezoek is vrij of vindt plaats in de vorm van een rondleiding (ongeveer 1 uur, zonder toeslag). Tijdens het toeristische seizoen vinden er activiteiten plaats als animaties voor het jeugdige publiek, schatzoeken, theatrale bezoeken, exposities ... Te vinden 20km ten westen van Saint Ambroix (ten noord oosten van Alès) op de D906. Geopend van begin juli tot eind september van 10:00-13:00 en van 15:00-19:00 Link:

link: Château de Portes

22km ten oosten van Aigues Mortes
Eldorado voor vogel liefhebbers

Parc Ornithologique

Park van Pont de Gau Ornithologische brengt U dichter bij de dieren in een natuurlijke omgeving van 60 ha. Vele paden leiden door alle facetten van deze bijzondere omgeving: moerassen, plassen, rietvelden, gazons, sansouires, roubines. De diversiteit van habitats ondersteunt de aanwezigheid van vele soorten vogels, trekkende of blijvende. Alles is hier werd ontworpen om van dichtbij honderden flamingo's, reigers, ooievaars, zilverreigers, wintertalingen, haviken, mussen en andere kleine steltlopers te bekijken. Op initiatief van Rene Lamouroux, zijn er bijna 30 jaar is het Care Centre Pont de Gau nu ongeveer 30 jaar geleden ontstaan, gebruikmakend van de unieke infrastructuur van "de Bouches du Rhône". Je zou Park van Pont de Gau Ornithologische een dierentuin, vogelreservaat, zorgcentrum, park kunnen noemen want alle titels zijn van toepassing. Door een passie voor de ornithologie van de Camargue is Pont de Gau opgericht als een familiebedrijf door Andre Lamouroux. Het werd toen een dierentuin genoemd. Toen haar zoon Rene het overnam in 1974 had hij meer een educatief doel voor ogen en liet hij er een frisse wind waaien. Als eerste ruilde hij de oude en vervallen kooien voor grote volières en herschiep het leefgebied van elk van de aanwezige soorten. Daarna breidde hij de omgeving uit ten koste van 12 hectare moeras die voordien voornamelijk voor de jacht gebruikt werden. Hij laat kleine paden aanleggen verspreid door de moerassen waarbij hij volledig het domein van de volgels in takt laat. In deze grote oppervlakte inclusief eilanden, worden vervolgens duizenden bomen geplant en borden geplaatst om de bezoekers te informeren. Naast de mogelijkheid van het bekijken van de vele soorten vogels, beschouwd hij het ook een van de belangrijkste taken om het bewustzijn van de Camargue en de natuur in het algemeen te bevorderen en te beschermen. Het Park team biedt ook vrijwilligers ondersteuning voor gewonde vogels. adres: Parc Ornithologique de Pont de GauRte d’Arles13460 Saintes Maries de la Mer link: parcornithologique

link: Parc Ornithologique

7km ten noord-oosten van Beaucaire
In een grot uitgehouwen kapel en klooster vertrekken

Saint Roman Abdij

In de veertiende eeuw is deze grot verder uitegehouwen in een kapel van 100m2 cellen/kamers voor de monniken. Doordat de grotten slechts een smalle toegang hebben is het thermisch goed geïsoleerd en heerst er het hele jaar een constante temperatuur van 14-16°C.

Later zijn in de middeleeuwen de cellen voor diverse toepassingen gebruikt maar meestal als pers en graansilo. St. Roman wordt op een gegeven moment verkocht aan iemand die de gebouwen voltooid en die vanaf het terras verbouwd tot een klein kasteel. Verschillende families in het gebied hebben het kasteel achtereenvolgens bezeten totdat het kasteel van St-Roman uiteindelijk in de eerste helft van de negentiende eeuw wordt ontmanteld.

Lang bleef het kasteel en abdij verwaarloosd totdat de Vereniging voor Geschiedenis en Archeologie uit Beaucaire zich erover ontfermd. Deze vereniging gaat vanaf de jaren 1960 opgravingen op deze locatie. Kennis van deze historische plek is dan ook te danken aan deze liefhebbers. In 1988 wordt de stad Beaucaire eigenaar en in 1991 verkrijgt het kasteel de status van Historisch Monument. Je kunt de Saint Roman Abdij op 15 munuten rijden ten noord westen van Beaucaire vinden. Vanaf de parkeerplaats is het dan nog een kwartiertje wandelen door de garrigue. Voor de meest actuele bezoektijden en kosten kun je het beste op de site kijken

link: Saint Roman Abdij

,"Nimes",