Hoe kun je ons Vakantiehuis met zwembad reserveren
> Ons Huis > Reserveren 
Voor het reserveren zijn er twee mogelijkheden:
 1. U download het contract en completeert de huurder gegevens conform "contract"
 2. U stuurt een email aan "huisindegard@gmail.com“ met vermelding van alle gegevens zoals onder de tab “Stuur uw gegevens” worden gevraagd.
Onderstaand kunt U één van deze opties selecteren. Daarnaast kunt U de belangrijkste voorwaarden uit het huurcontract onder "Huur voorwaarden" inzien. Mocht U vragen hebben kunt U die altijd stellen via de email link die links onder elke pagina van deze site staat.
 • Download het standaard contract door onderstaande button te gebruiken.
  (Het RTF document is in de meeste tekstvewerkers (word/pages etc) in te lezen).
 • Vul de huurder paragraaf in op pagina 1
 • Zet uw Hantekening op pagina 2
 • Scan het document
 • Stuur het gescande document in een email (adres via de link onder aan elke pagina).
Huurcontract

Stuur volgende gegevens in een email aan Huisindegard (zie contact e-mail link onder aan elke webpage)
 • De periode dat U wilt boeken
 • Het aantal personen (vanaf 12 jaar)
 • Het aantal kinderen tot 12 jaar indien van toepassing
 • Huisdier(en) gegevens indien van toepassing
 • Uw huis adres
 • GSM nummer waar U ook tijdens de vakantie op bent te bereiken.
 • Uw rekening nr (IBAN) waar wij de borg t.z.t. kunnen terug storten
 • Het email adres wat U wilt gebruiken voor correspondentie (alleen indien dat afwijkt van het email adres wat U gebruikt om deze gegevens op te sturen)
Voorwaarden: Onderstaande 12 voorwaarden maken deel uit van het contract tussen huurders en de eigenaren:
 1. In het hoogseizoen kan slechts van zaterdag tot zaterdag gehuurd worden. Aankomsttijd ligt na 15.00 uur tot 18.00 uur, vertrektijd voor 10.00 uur.
 2. Na ontvangst van het ondertekende contract ontvangt u een definitieve bevestiging van de huurovereenkomst. Het huur bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien uw boeking plaatsvindt binnen de periode van 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dient u onmiddellijk het gehele huurbedrag over te maken aan de eigenaars.
 3. Een borgsom van €250.-- dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien uw boeking plaatsvindt binnen de periode van 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dient u onmiddellijk de borg over te maken aan de eigenaars. Deze borg wordt aan u geretourneerd binnen 5 werkdagen na uw vertrek, mits er geen ongeregeldheden in het huis en tuin zijn aangetroffen.
 4. Uiterlijk twee weken voor de huurperiode ontvangt u alle informatie (adres, route, sleuteloverdracht gegevens over apparaten in en om het huis, route en openingstijden van winkels etc etc).
 5. Annuleren tot 7 dagen voor aankomst ivm een negatief reisadvies van Buitenlandse zaken voor de Franse Gard zal direct gehonoreerd worden en de aanbetaling en of reeds betaalde huur en borg binnen 5 werkdagen geretourneerd worden.
  In alle overige gevallen geld: Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 12 weken vóór de begindatum van de huur_periode, blijft hij 25% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering van 12 tot 6 weken vóór de begindatum van de huur_periode 50% en vanaf 6 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 100%. Indien het vakantiehuis alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst zelf voor een nieuwe huurder zorgen, mits dit via de eigenaar loopt), wordt de huurprijs verminderd met het bedrag, dat verhuurder over die periode van de nieuwe huurder ontvangt. De oude huurder is in dit geval aan verhuurder € 25 (vijfentwintig EURO) extra verschuldigd voor extra administratie- en verwervings/advertentie-kosten.
 6. Het volledige huurbedrag dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zeoals hierboven onder 5. vermeld, in werking, gelijk aan annulering.
 7. De eigenaars accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.
 8. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaars daarover onmiddellijk te informeren.
 9. De eigenaars hebben het recht het terrein en het huis op redelijke tijden te betreden of namens hen te laten betreden, teneinde voor het normale onderhoud, tuinverzorging en schoonmaak, zorg te dragen.
 10. De eigenaars hebben het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden. De eigenaars behouden zich het recht voor om, zonder enige terugbetaling, een boeking te beëindigen, wanneer het aantal mensen en of dieren dat in het gehuurde huis verblijft, het afgesproken aantal overstijgt. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaars worden aangebracht.
 11. De eigenaars gaan ervan uit dat u zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico's van annulering voor eigen rekening neemt.
 12. U dient over een Aansprakelijkheidsverzekering te beschikken die gedurende de huur periode geldig is.